Fastighetsbolaget har beslutat att införa parkeringsförbud innanför grindarna! Detta beslut har tagits i samförstånd med räddningstjänsten för att säkerställa framkomligheten runt fastigheten, för våra hyresgästers och besökandes säkerhet.

Vi hoppas på er förståelse!