Inkommande vatten kommer att stängas av till och från torsdag 29/3 på grund av reparationer på vattenledningar i fastigheten Intagsvägen 3, Karlskrona.

Obs! Samtliga kranar ska hållas stängda under leveransavbrottet för att undvika vattenskador. Stäng av disk- och tvättmaskin, samt övriga maskiner kopplade till ledningsnätet. Direkt efter vattnet åter är påsatt kan vattnet upplevas grumligt, detta avtar vid användande!

Vattnet avstängt på Vapensmeden