Parkeringsförbud innanför grindarna!

Fastighetsbolaget har beslutat att införa parkeringsförbud innanför grindarna! Detta beslut har tagits i samförstånd med räddningstjänsten för att säkerställa framkomligheten runt fastigheten, för våra hyresgästers och besökandes säkerhet. Vi hoppas på er...

Nya förråd i fastigheten!

Vi bygger ca 80 nya förråd i fastigheten och beräknas vara klara med detta i mitten av 2018. Vi hoppas att detta bygge kommer att fortgå utan någon större störning av er som befintlig hyresgäst.

Egen parkeringsplats!?

I vårt arbete att frigöra parkeringsplatser utanför grindarna till besökande till oss och våra hyresgäster erbjuder vi nu möjlighet att hyra egen parkeringsplats innanför grindarna! Har ni behov av egen parkeringsplats vänligen kontakta oss på service@vapensmeden.se...

Fiber från Affärsverken – Karlskronaporten

Just nu installerar vi fiber i fastigheten, första delen kommer att vara klar i slutet på januari om allt går som vi hoppas. Därefter kommer större delen av våra hyresgäster ha möjlighet att ansluta sig genom Affärsverken och Karlskronaporten (om så önskas)!...